Hitta varje experts “sweet spot” för bättre content marketing

Hitta varje experts “sweet spot” för bättre content marketing

Att få folk i organisationen att bidra med innehåll brukar vara en av de största utmaningarna för contentansvariga. Det är tråkigt för alla parter att behöva tjata sig till leveranser och framförallt tidsödande. En lösning är att tillsammans försöka hitta varje innehållsleverantörs ”sweet spot”.

Uttrycket ”sweet spot” kommer troligen från amerikansk baseboll och beskriver slagträets bästa punkt att träffa bollen på. Inom content marketing beskriver det istället den typen av innehåll som är bäst lämpat för en innehållsleverantörs, ett företags och en målgrupps intressen.

Om folk i organisationen får leverera innehåll om det som de är verkligt intresserade av så ökar chansen att de faktiskt lyckas – i tid, utan tjat och med bra kvalitet.

Expertens "sweet spot" - hitta den!

Expertens “sweet spot” – hitta den!

Om boken content marketing för alla

Om boken content marketing för alla

content-marketing-omslag-510x723
Det är inte konstigt att content marketing har varit på allas läppar de senaste två åren och intresset bara ökar. Boken Content marketing för alla, av innehållsstrategen Joakim Arhammar från digitala byrån Comprend och Pontus Staunstrup, digital strateg ansvarig för content strategy och sociala medier på PostNord ska reda ut begreppen.

Passar alla typer av företag

Boken ska passa alla typer av företag och berättar hur man arbetar med content marketing från målgruppsanalys till resultatuppföljning.

“Content marketing är fortfarande ett omoget begrepp i Sverige och tolkningarna spretar åt alla håll. Vi vill berätta om de grundläggande förutsättningarna som krävs men samtidigt inspirera och ge verktyg för att fler ska kunna testa sig fram själva”, säger Joakim Arhammar.

Just nu samlar författarna in svenska exempel på content marketing och där finns allt från nystartade företag till globala jättar.

“Vi vill visa att content marketing inte är något bara för stora, etablerade företag, utan lika mycket för de som just satt igång. Innehåll som är värdefullt för målgruppen är det bästa sättet att nå kunder för alla typer av företag”, säger Pontus Staunstrup.

Många försöker, men få lyckas

Enligt författarna arbetar många svenska företag redan med content marketing på ett eller annat sätt, men få lyckas så bra som de har möjlighet till.

“Content marketing är ett effektivt sätt att få nya kunder, behålla befintliga och stärka varumärket. Men det kräver en strategi, tålamod och ett kontinuerligt arbete med bra innehåll. Det finns för många som försöker ta kortsiktiga genvägar och därför misslyckas”, säger Pontus Staunstrup.

“Några av de vanligaste felen vi upptäcker hos företag är kortsiktigt tänkande, bristfällig distribution, dålig kommunikation mellan sälj- och marknadsavdelning och ett inifrån-ut-perspektiv i innehållet som skapas”, säger Joakim Arhammar

Kort bakgrund om content marketing

Under de senaste tio åren har marknadsföring förändrats i grunden. Vi befinner oss i ett historiskt skifte där massmedia i form av tidningar och tv håller på att dö ut, annonspengar söker nya platser och makten att välja innehåll att konsumera och välja bort reklam finns hos konsumenten.

I den nya verkligheten har de senaste två åren termen content marketing seglat upp som det absolut hetaste och intresseskapande sättet att marknadsföra sig. I korthet är content marketing att marknadsföra sig med kommunikation som målgruppen har nytta av och på det sättet skapa en bra relation.

Om boken

Boken är tänkt att passa alla som på något sätt arbetar med kommunikation; operativt, strategiskt eller som beställare. Boken tar upp allt man behöver veta för att komma igång med content marketing, från målgruppsanalys och budskap, till skrivtips och resultatanalys. Allt är skrivet på ett lättillgängligt och direkt tillämpbart sätt och samtliga modeller och tips är applicerbara för alla typer av företag, storleksmässigt och kunskapsmässigt. Beställ ditt eget exemplar av Content Marketing för alla, redan idag.