Content marketing för alla är boken som passar alla som vill jobba med content marketing. Men den innehåller också något som kanske aldrig har prövats tidigare – native advertising i bokform.

Det var när författarna, Joakim Arhammar och Pontus Staunstrup, talade om prissättningen av boken som idén föddes:

– Vi ville hitta ett sätt att få ned priset på boken, så vi kunde leva upp till titeln “Content marketing för alla”, säger Joakim och Pontus. Om vi fick några annonsörer att ställa upp så hade vi finansieringen klar för att trycka boken och möjlighet att ta ut ett lägre pris.

– Vi ville också pröva native advertising, eftersom det finns en nära koppling mellan det och content marketing. Det kändes mer relevant att använda det än att pröva sponsring eller rena annonser, som var alternativen. 

Joakim Arhammar och Pontus Staunstrup

Joakim Arhammar och Pontus Staunstrup

Ett upplägg som garanterar kvalitet och värde för alla

Själva arbetet gick till så att Joakim och Pontus valde ut ett antal områden där de ville ha fördjupningar från experter. Sedan gjorde de en lista med företag som hade störst kompetens inom de valda områdena. Dessa blev de potentiella annonsörerna som sedan tillfrågades.

Tre företag tackade ja:

  • Vendemore, där innehållet handlar om Account based marketing
  • Bulls Content, där innehållet handlar om licenserat och kuraterat innehåll
  • Berghs School of Communication, där innehållet handlar om hur förutsättningarna för kommunikation har förändrats i grunden och fortsätter att förändras tack vare internet

Alla de tre artiklarna skrevs av Joakim och Pontus, för att de skulle ha samma ton som resten av boken. Innehållet i dem utgick från intervjuer med personer på företagen. Dessa hade även slutligt godkännande av sina artiklar.

Både författare och företag är nöjda med resultatet. För Joakim och Pontus blev alla tre artiklar ett värdefullt tillskott till boken:

– Genom kontakterna med företagen lärde vi oss mer om de här ämnena och det gjorde i slutändan boken mer komplett. Eftersom det var vi som skrev artiklarna kunde vi säkerställa att de är lika relevanta och på mottagarens villkor som resten av boken.

Berghs en av annonsörerna

Berghs School of Communication bestämde sig tidigt för att medverka och Johan Svensson, affärutvecklingschef på Berghs förklarar varför:

“Bokformatet ger oss möjlighet att nå målgruppen i en störningsfrimiljö och mitt i en läroprocess där de är öppna att ta till sig av vårt budskap. Ett kul och innovativt grepp också med native ads i en bok”, säger Johan Svensson.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om arbetet med native advertising i boken så kan du gärna kontakta Joakim (joakim@arhammar.se) eller Pontus (pontus@staunstrup.se).