IMG_7249

Som ägare och produktionsansvarig på AP-förlaget kan jag nu konstatera att vi närmar oss utgivning av vår bok om Content Marketing för alla.

Det har varit en intensiv och lång resa för författarna Joakim Arhammar, Pontus Staunstrup och formgivaren Lisa Bodevik. Men nu är allt klart, de sista rättningarna är gjorda och i och med att vi trycker på sendknappen så går den färdiga PDF-filen till tryckeriet.

Boken blev till slut på 190 sidor och här är något av det som du kommer att finna i boken.

Vad är content marketing?
Prata med dina kunder utifrån vad som är värdefullt för dem

Hur börjar man?
Uppstarten, målgruppsfasen och budskapsfasen

Gör en plan
Förankring, fyra grundbultar och synkning med säljarna

Lagbygget
Ansvarsfördelning, få hjälp och det ideala teamet

När och var ska du publicera?
Distribution, kanaler och format

Hantverket
Contentprocessen, skrivandet och journalistiskt tänk

Case
Gymkedjan, måleriföretaget och lagerhanteringsföretaget
Mäta resultat och följa upp
Modellerna, mättalen och formaten
Ditt nästa steg
Ständig utveckling för bättre resultat

IMG_7252